fredag 15. juli 2011


Modig innspill Anne Ragnhild, og nå har jeg selv vært i tenkeboksen angående denne saken, sommerskole for umotiverte elever. Jeg har imidlertid kommet frem til at sommerskole ikke er løsningen for skoleleie elever, og ihvertfall ikke et ekstraår.
Et veldig stort problem er at ungdom kjeder seg i ungdomsskolen, det har vi forskning som viser, fra bl.a UiS. Som du selv sier, det er allerede sommerskole på gang i Oslo, og hørte senest idag en jente som var storveis fornøyd med å få 5 i matte, hun hadde hatt 1.
Men likevel,jeg er bare delvis enig med deg. Det er ok med tilbud om sommerskole, gjerne to uker, for dem som har lyst til å forbedre karakterene sine, og slik øke motivasjonen for videregående opplæring. Men det må ikke fremstå som en type ris bak speilet, det tror jeg ikke faller heldig ut. Jeg er ellers enig i at holdninger til å lære seg å lære, helt klart kan styrkes hos elevene, og at de kan ta et større ansvar for egen læring. Men problemet er sammensatt, jeg tror feks ikke at lærerne har prøvd all verden av kreative metoder, jeg tror at i de aller fleste driver en tradisjonell form for undervisning. Det har med synet på læring å gjøre, og jeg tror på at elevene må møte flere praktisk-estetiske arbeidsmåter, mer variasjon i metodebruk. Vi vet at det gjør skolen mindre kjedelig, OG det gir bedre resultater (WOW-rapporten, Bamford).
Ungdomsskolemeldingen er et lite museskritt i riktig retning.

1 kommentar: